Hem


Välkommen till

MJ:s Radio & Elektronik Service

 


Vi gör service på förpackningsmaskiner mest inom livsmedelsindustrin, med eller utan modifierad atmosfär (MAP), men även andra typer av maskiner.

 

Vi bygger automatikskåp samt gör program för PLC.


Installlerar Fiber till villa-företag-hyreshus samt felavhjälpning.

Utför även schaktning och rör-trycknigar.


Vi är Certifierade inom fiberteknik.